Sbor (nejen) mladých

Sbor (nejen) mladých 

Zveme mezi nás všechny, kdo rádi zpívají. Každé zpívání může mít jiné obsazení:-)
Spodní věková hranice je 1. třída ZŠ, horní hranice není stanovena.

 

Zkoušíme i zpíváme  nepravidelně dle oznámení v ohláškách a na těchto stránkách.

Zkouška probíhá v Domku Svaté rodiny (Bašného 40) od 8:30, po ní zpíváme na mši sv. v 10:30.

Termíny zkoušek a zpívání 2018/19:

19.5. první sv. přijímání
zkoušky:
pátek 17. 5. od 15:30 do asi 17:30
neděle 19.5. od 8:30

Již proběhlo:

2018/19
27. 1. – 3. neděle v mezidobí
24. a 26.12. – Narození Páně
2.12.  – 1. neděle adventní
21.10. – 29. neděle v mezidobí

2017/18
27.5. – první sv. příjímání
29.4. – 5. neděle velikonoční
11.3. – 4. neděle postní
18.2. – 1. neděle postní
7.1. – Křtu Páně
26.12. – sv. Štěpána
24. 12. – Narození Páně
19.11. 2017 – 33. neděle v mezidobí
22.10.2017 – 29. neděle v mezidobí, misijní neděle

2016/17
21.5.2017 – 1. sv. přijímání v kapli
9.4.2017 – Květná neděle
5.2.2017 – 1. neděle postní
5.3.2017 – 5. neděle v mezidobí
26.12.2016 – sv. Štěpána
24.12.2016 – Štědrý den
13.11.2016 – 33. neděle v mezidobí
9.10.2016 – 28. neděle v mezidobí

Sbor mladých, listopad 2016
Sbor mladých, listopad 2016

2015/16

22. 5. – 1. sv. přijímání
10. 4. – 3. neděle velikonoční
13. 3. – 5. neděle postní
14.2.2016 – 1. neděle postní
24. a 26.12. 2015, 10.1.2016 – vánoční program
8.11.2015
11.10. 2015

2014/15

31.5. 2015 – první svaté přijímání
22.3. 2015 – postní program
24. a 26. 12. 2014 – 11. 1. 2015 Vánoční program

2013/14

1. 6. 2014 – první svaté přijímání
12.1.2014 – vánoční program
26.12. 2013 – Fotky zde
24.12. 2013 v 16:00 – zkoušky od 6.12.
13.10. 2013 – zkoušky 27.9., 4.10., 11.10.

2012/13

10.3.2013 – zkoušky od 22.2.
13.1.2013 – Vánoční program
24.12.2012 – zkoušky od 7.12.
4.11.2012 – zkoušky od 19.10.