Dětský sboreček

Dětský sboreček – po dobu nouzového stavu neprobíhá

Pro předškolní a mladší školní děti.
Scházíme se každou středu v 16:00 na faře v Žebětíně.

Naučíme se písničky, které potom zazpíváme při dětské mši sv. v 16:30.
První setkání ve školním roce 2020/21 bude 2. září.

Kontakt: Barbara Gyönyör, barbara.gyonyor@gmail.com