Žebětínský sbor

Žebětínský sbor při kostele sv. Bartoloměje 

Zkoušíme nepravidelně, především k významnějším příležitostem (slavnostem a svátkům)
ve večerních hodinách ve ve farním kostele nebo ve škole na náměstí vedle kostela.
Blížící se nácviky jsou oznámeny ve farních ohláškách a stálým zpěvákům emailem.

Kontakt: Barbara Gyönyör, barbara.gyonyor@gmail.com