O sboru Kůrnice

Sbor Kůrnice působí v Kohoutovicích

Co nás čeká?

Zkoušíme každou neděli v Domku Svaté rodiny, Bašného 40 (mapa).

Pokud se k nám chcete přidat, napište nám nebo se přijďte domluvit na naši nedělní zkoušku do Domku mezi 18:50 a 21h.
Většina členů jsou dospělí. Spodní věková hranice je 10 let.

Kontakty:
Petra Doffková – petra@doffek.cz tel. 604 240 107
Irena Veselá –  irena.vesela@kaplekohoutovice.cz

O Kůrnicích

Počátky sboru při kapli Svaté rodiny v Brně – Kohoutovicích sahají do 80 let minulého století, kdy se skupina mládeže připravující se na biřmování rozhodla přispět svými hlasy ke slavení liturgie.

Dnešní složení se formovalo v roce 1998 při zkouškách na primiční mši svatou kohoutovického rodáka Ondřeje Matuly SDB; tehdy se ke sboru mladých přidaly i dospělé ženy a většina z nich v zatím bezejmenném sboru zůstala.

V roce 2000 jsme se poprvé přihlásili na „Sborování“ – nesoutěžní přehlídku chrámových sborů pořádanou občanským sdružením Musica sacra. Bylo potřeba náš sbor pro přehlídku nějak pojmenovat. V té době chodilo na zkoušky asi 13 žen a dívek, ale pouze 1 muž. Název „Chrámový sbor Kohoutovice“ se nám zdál poněkud v rozporu s naším tehdejším repertoárem a protože je nám vlastní smysl pro humor, byl název Kůrnice na světě.

Počet členů byl během let značně proměnlivý, kolísal mezi osmi a šestnácti. Mezi lety 2012 a 2019 jsme se radovali z dvaceti i více zpěváků.

Rádi zpíváme české baroko – Adama Václava Michnu, Václava Karla Holana Rovenského, v rámci našich schopností také skladby od Petra Chaloupského, Zdeňka Pololáníka a Jaromíra Hniličky. Několikrát jsme sloužili při ekumenickém večeru modlitby se zpěvy z Taizé v kostele na Křenové. Zpěvy této francouzské komunity doprovázíme občas adoraci v Kohoutovicích.
A někdy také zařazujeme písničky s kytarou, abychom nezapomněli na staré časy 🙂

Na zpěvech velikonočního tridua v letech 2016 – 2021 jsme k oboustranné radosti spolupracovali se Žebětínským chrámovým sborem.

Po epidemii covid-19 v letech 2020 a 2021 naše řady poněkud prořídly, je nás opět kolem šestnácti. Počtem ku podivu kolísá pouze dámská část sboru, takže jsme možná jeden z mála ansámblů, kdy se občas na zkoušce sejde víc mužů než žen 🙂