Obnovení Sborečku

Od 2. října 2022 obnovujeme v Žebětíně dětský Sboreček.
Budeme se scházet každou 1. neděli v měsíci. S dětmi mohou přijít i rodiče.
Bližší informace zveřejníme během září.
Kontakt: Jana Holešovská, e-mail: jana.linda@centrum.cz