Obnovení Sborečku

Od 2. října 2022 obnovujeme v Žebětíně dětský Sboreček. Budeme se scházet každou 1. neděli v měsíci. S dětmi mohou přijít i rodiče. Bližší informace zveřejníme během září. Kontakt: Jana Holešovská, e-mail: jana.linda@centrum.cz